Catálogo

G&G SiloVIB

G&G SiloVIB

Vyrábíme filtrační zařízení typu G&G SiloVIB, SiloJET – silo filtry. Filtry jsou určeny pro umístění na protipřírubě zásobníku či sila materiálu. Svojí funkcí zajišťují filtraci vzduchu vycházejícího ze sila při plnění pneumatickou dopravou, či odprášení sila při plnění redlerovým dopravníkem. Separovaný prach je z filtračního zařízení odváděn volným výsypem zpět do zásobníku či sila. Filtry jsou vybaveny automatickou regenerací filtračního média tlakovým vzduchem.

Oblast použití:
Odvzdušnění sil, odvzdušnění zásobníků, odvzdušnění pneudopravy

Typové produkty po katalog připravujeme. Na poptávku Vám rádi produkt nabídneme.

Elija una variante: